VERUJEMO U ONO ŠTO RADIMO DOBIJATE ONO U ŠTA MI VERUJEMO

Ovo je naša priča. Ovo je DAM 93

VERUJEMO U FUNKCIONALNOST

Naša težnja je da se usavršavamo i uvek tome prilazimo sa pozitivnim stavom. Neumoljivi smo u potrazi za najvišim kvalitetom i standardima. Razmišljamo pametna, dugotrajna rešenja zasnovana na dubokom razumevanju potreba naših klijenata

NAŠA STRAST JE KVALITET

Veoma smo ponosni na našu sposobnost da razvijemo pametna rešenja koja našim klijentima čine rad lakšim, bezbednijim i udobnijim. Nezavisni smo u tome i uvek ćemo preporučiti rešenje koje će najbolje funkcionisati za kupca. Kontinuirano izazivamo postojeće ideje da bismo mogli da razvijemo bolje karakteristike koje poboljšavaju efikasnost.

FOKUS

Od samog početka 2004. godine, naš fokus je bio na proizvodnji radne odeće koja traje.

DAM-93 D.O.O.

KAKO SMO SE RAZVIJALI

2004.

Pokrenuli smo proizvodnju

Naši koreni su u srcu srpske grafičke i tekstilne industrije, i kao takvi, DAM-93 ima dugu i ponosnu istoriju. Sa više od 18 godina u poslu, imamo duboko i iskreno znanje o radnoj odeći.

2006.

Pokrenuli smo sopstvenu modnu liniju radne odeće

Više od 90% ukupne proizvodnje se zasniva na modnim rešenjima koje smo sami osmislili na osnovu dugogodišnje saradnje sa našim klijentima. Ova modna linija je našla put do mnogih klijenata širom Srbije.

2010.

Radnici inostranih kompanija
se odevaju u našu radnu uniformu

Funkcionalnost i dizajn su postali sinonim naših proizvoda. Naš lager repromaterijala sadrži najkvalitetnije materijale. Radna odeća iz fabričkih pogona kreće put inostranstva. Započeli smo uspešnu saradnju sa stranim kompanijama iz zemalja u okruženju sa tendencijom širenja na zemlje EU.

2012.

Uveli smo ISO standarde

DAM-93 proizvodi svoju odeću u direktnoj saradnji sa kompanijama sa kojima sarađujemo . Naš blizak i dugoročan odnos sa fabrikama je sastavni deo naše svesne održive proizvodnje. Ovo je obaveza koju smo preuzeli da osiguramo da se naša odeća proizvodi u skladu sa najvišim društvenim, etičkim i ekološkim standardima. Ona je u skladu ne samo sa nacionalnim i međunarodnim, već i sa standardima kvaliteta i održivosti koji se stalno proveravaju i revidiraju.

Naš cilj je da poboljšamo socio-ekonomsku situaciju ljudi sa kojima radimo i zajednica u kojima žive. Naši odnosi nam pružaju neprocenjiv pristup i znanje o uslovima u proizvodnim jedinicama, što nam dalje omogućava da ispunimo svoje obaveze.

Ulažemo sve napore da obezbedimo da se naša odeća proizvodi u uslovima koji doprinose pravednijoj budućnosti zaposlenih. Takođe, obezbeđujemo da su uspostavljeni procesi i procedure koje garantuju bezbednost radnika i obezbeđuju poštovanje ljudskih prava i životne sredine.

Jedina svrha vrednosti je da osiguramo da svaki korak bude što efikasniji, dok istovremeno ispunjavamo zahteve naših kupaca.
Naši klijenti treba da se osećaju pouzdano znajući da imaju efikasan tim na svojoj strani, na svakom koraku. Nije tajna da možemo da isporučimo visoko-zahtevna rešenja, pametnu logistiku, glatku i efikasnu distribuciju, kao i rigoroznu kontrolu naših proizvodnih jedinica. To je operacija za koju su potrebne decenije da se razvije i koja se stalno prilagođava i doteruje.
Kombinacija izuzetno kompetentnog prodajnog osoblja i sopstvene proizvodnje omogućava nam da kontrolišemo svaki korak u lancu vrednosti.

Potvrda svega toga su ISO standardi koje u potpunosti ispunjavamo.

Činjenice koje treba uzeti u obzir

Lična zaštitna oprema je dizajnirana da zaštiti korisnika od rizika po njegovo zdravlje i/ili bezbednost.

Opasnosti postoje na svakom radnom mestu, tako da su strategije za zaštitu radnika od suštinskog značaja. Kada je moguće, prioritet treba da bude eliminacija i kontrola opasnosti na njihovom izvoru ili duž putanje između izvora i radnika.

Procenu rizika vrši poslodavac, kako bi se identifikovali rizici i opasnosti na radnom mestu. Rizik prvenstveno treba eliminisati. Ličnu zaštitnu opremu treba smatrati poslednjim nivoom zaštite kada sve druge metode za sprečavanje rizika i opasnosti nisu dostupne ili moguće. Lična zaštitna oprema je samo jedan element u kompletnom bezbednosnom programu koji bi koristio različite strategije za održavanje bezbednog i zdravog radnog mesta i ne smanjuje samu opasnost niti garantuje trajnu ili potpunu zaštitu. 

2014. . . .

Novi proizvodni i magacinski prostor u sklopu firme

Prepoznati smo na tržištu sa našom kvalitetnom radnom odećom. Broj sklopljenih dugoročnih ugovora se povećava i potreba za povećanjem proizvodnog i skladišnog prostora je pretočena u novu halu u sklopu preduzeća.